Čipování (neboli RFID) = radiofrekvenční identifikace jedince bude pro všechny majitele psů povinné od 1. ledna 2020. Jedině tímto způsobem totiž majitel může prokázat, že TENTO konkrétní pes BYL opravdu navakcinován proti vzteklině (zákon výslovně definuje povinnost majitele psa nechat naočkovat proti vzteklině). Pomocí čipu RFID je totiž jedinec NEZAMĚNITELNĚ označen unikátním numerickým kódem, který je jedinečný a žádný jiný tvor na Zemi nemůže mít čip se stejnou číselnou kombinací.

Na čipováníse prosím předem objednejte na telefonu 553 623 736.

Způsob provádění: pomocí jednorázové jehly se zavede mikročip (drobná skleněná tyčinka se zataveným pasivním transponderem) o velikosti menšího zrnka rýže do podkoží na levé straně krku. Proces je víceméně nebolestivý, srovnatelný s očkováním, jen jehla, která se k tomuto účelu používá, je tlustší.

Leták k čipování - ke stažení

POZOR od 1. 1. 2020

  • Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti vzteklině
  • Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipováním, dříve tetování)
  • Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa