Kastrace psů a koček není týrání, ale zlepšuje a prodlužuje jejich další život. Důvodů ke kastraci je vícero a rozhodně převažují pozitiva nad případnými negativy. U fen v případě časné kastrace můžeme vyzdvihnout benefit ve formě sníženého rizika výskytu (mnohdy zhoubných) nádorů mléčné žlázy.

Psi - samci - po kastraci se sníží pohlavní pud, psi nemají tendence se toulat, sníží či se odstraní nežádoucí sexuální chování (nakrývání hraček, apod.)

Feny - samice - po kastraci nehárají a nejsou také obtěžovány psy - samci. Kastrace mladých jedinců buď zcela zabrání výskytu nádorů mléčné žlázy nebo riziko minimalizuje. Vyhneme se operaci při zánětu dělohy v pozdějším věku (výskyt je nezávislý na případné březosti a porodu či porodech)

Kocouři - samci - kastrujeme optimálně až po dosažení 1 roku věku, po výkonu se více drží doma a netoulají se, zápach moči jež není tak intenzivní, neznačkují v bytě či bezprostředním okolí domova.

Kočky - samice - kastrací odstraňujeme riziko nechtěných vrhů koťat (i vícekrát ročně!)

Kastrací králíka - samice do 4 měsíců věku snižujeme riziko vzniku nádorového onemocnění dělohy a mléčné žlázy.

U samců i samic (psů i koček) po kastraci musíme kontrolovat hmotnost a při zvyšování nasazujeme buď krmení s nižším energetickým potencionálem nebo zvyšujeme fyzickou zátěž pacienta (procházky, výcvik atp.) U kastrovaných koček (obou pohlaví) je nejvhodnější přejít na speciální diety pro kastráty, které jsou optimálně vyváženy co do obsahu živin a energie a minimalizují rizika močových problémů (které navíc postihují i nekastrované jedince!).

Je lepší kastrovat mladého jedince, než seniora se spoustou dalších komplikací.